Allegory of the Cave

  • 0
Detta är ämnet jag valt till engelskuppsats: Platos Allegory of the Cave. Riktigt intressant, men svårt att skriva om. Varför är ordet "uppsats" inte mer inspirerande en lördagskväll kl. 23.38?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar